logo

Gandhi Sakshi Kayaka 2.0 (GSK 2.0)

Rural Development & Panchayat Raj Department, Government of Karnataka

logo
NGSK
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
Rural Development and Panchayat Raj Department, Government of Karnataka
Email : gsk2helpdesk@karnataka.gov.in

Help Desk.No : 8147174892 / 9008597688
Latest Updates
ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣಗಳು

The Rural Development and Panchayat Raj Department implements the works at Gram Panchayat/ Villages through various implementing agencies such as Karnataka Rural Road Development Agency (KRRDA), Panchayat Raj Engineering Department (PRED), Karnataka Rural Infrastructure Development Limited (KRIDL), Karnataka Rural Water Supply and Sanitation Department (KRWSSD), Zilla Panchayats, Taluk Panchayats and Gram Panchayats. The department has devised a mechanism in order to monitor the implementation, physical and financial progress and completion of the works through a new software application called Gandhi Sakshi Kayaka 2.0 (GSK 2.0).

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ/ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಧೀನ ಇಲಾಖೆಗಳಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ನಿಯಮಿತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯು ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ 2.0 ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದೆ.